Στο Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής.

Εμφάνιση των στατιστικά από των αριθμό των αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης :