Η υπηρεσία myNetLab προσφέρει στην ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα ελεύθερη πρόσβαση σε ένα δικτυακό εργαστήριο αποτελούμενο από πραγματικό εξοπλισμό. Πέντε δρομολογητές διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπολογία full mesh, ένας μεταγωγέας, ένας εξυπηρετητής και ο απαιτούμενος υποστηρικτικός εξοπλισμός, είναι στη διάθεση του χρήστη μέσω του κατάλληλου interface.

Δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία myNetLab έχουν όλα τα μέλη των ιδρυμάτων που εντάσσονται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΕΤ με τη χρήση του λογισμικού του shibboleth consortium. Μέσω της ομοσπονδίας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας απλά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν σύνθετες δικτυακές τοπολογίες δοκιμάζοντας πραγματικά σενάρια. Η αρχιτεκτονική του εργαστηρίου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την πλειοψηφία των σεναρίων που θα ήθελε να δοκιμάσει ο χρήστης.

Παράλληλα, στον server του εργαστηρίου ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί εικονικές μηχανές, στις οποίες μπορεί να εγκαθιστά δικτυακά εργαλεία αποκτώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για εκτενείς πειραματισμούς και ενδελεχή ανάλυση των πακέτων.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προεγκατεστημένων σεναρίων υλοποίησης (πχ υλοποιημένα σενάρια για τη χρήση δυναμικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης bgp/ospf) ή και η αποθήκευση στο προφίλ του χρήστη της παραμετροποίησης του ενεργού εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο myNetLab

Τεχνολογικά Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει επιλυθεί η βλάβη του ΟΤΕ στο Ηράκλειο και εχει αποκατασταθεί η λειτουργία των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων από τις διεπιλογές 2810 393 ΧΧΧ, 2810 394 ΧΧΧ, 2810 545 ΧΧΧ. 
 

Λόγω βλάβης του ΟΤΕ Ηράκλειο, δεν λειτουργούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από και προς :

2810 393 ΧΧΧ,   2810 394 ΧΧΧ,   2810 545 ΧΧΧ 

ΟΤΕ δεν έχει ενημερώσει για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

Σε συνέχεια της επιστολής πρόσκλησης του GUNET για την 1η Συνάντηση Τεχνικών Ιδρυμάτων Γ' Βάθμιας στις 22-06-2017, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από την Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Τηλεδιάσκεψης (Βούτες).[Οδηγίες για την πρόσβαση στην αίθουσα] 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πρόταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματός μας στην  147η /10-4-2017 συνεδρία αποφάσισε τη διαγραφή των μηνυμάτων στους φακέλους  Spam  και Trash της Κεντρικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τα οποία έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ημερών, προκειμένου να ελευθερωθεί αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος θα καλύψει επιπλέον ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κρήτης