Ενημέρωση για το σύστημα κρατήσεων για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου μέσω της πλατφόρμας elearn.uoc.gr

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://booking.ucnet.uoc.gr/Web/view-schedule.php?sid=14 υπάρχει ένα σύστημα κρατήσεων για τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr (moodle) για εξέταση μαθημάτων (κουίζ ή ανάθεση εργασίας) για την περίοδο της Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, στο πρότυπο της διαδικασίας που ακολουθήσαμε για την εξεταστική του Ιουνίου.


Ο πίνακας ενημερώνεται από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk@uoc.gr) με σειρά προτεραιότητας, μετά από σχετικό αίτημά σας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες κρατήσεις ζωντανά από τον παραπάνω σύνδεσμο.


Στα αιτήματα θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

Όνομα μαθήματος
Διδάσκων
Τμήμα
Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών στην εξέταση
Είδος εξέτασης (κουίζ ή ανάθεση εργασίας)
Ημέρα και ώρα εξέτασης.

Αν η ώρα που προτείνετε είναι κατειλημμένη, η υπηρεσία υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να βρείτε κατάλληλη μέρα και ώρα.


Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται καθώς, μετά από κατάλληλες μετρήσεις, διαπιστώσαμε ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να εξυπηρετεί με ικανοποιητικό τρόπο μέχρι 1000 ταυτόχρονους χρήστες που συμμετέχουν σε κουίζ ή/και ανάθεση εργασιών.