Ενημέρωση σχετικά με εργασίες συντήρησης της πλατφόρμας elearn.uoc.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σάββατο, 22-8-2020 θα λάβουν χώρα εργασίες συντήρησης της πλατφόρμας https://elearn.uoc.gr από τις 9:00 έως τις 10:00 το πρωί. Γι αυτό το διάστημα η πλατφόρμα δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση