Διαθεσιμότητα κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - 17 και 18 Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις και αδυναμία πρόσβασης και χρήσης της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά διαστήματα, λόγω εργασιών στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα υπηρεσία.

Καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης των προαναφερθέντων δυσλειτουργιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.