Εργασίες συντήρησης στην πλατφόρμα elearn.uoc.gr

Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, θα λάβουν χώρα εργασίες συντήρησης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr από τις 07:30 ως τις 10:00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η πλατφόρμα δε θα είναι συνεχώς διαθέσιμη.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.