Έργο BIOTALENT

logo-biotalent

Το έργο BIOTALENT επιλέχθηκε ως καλή πρακτική από την Εθνική Υπηρεσία του Βελγίου .

‘Talent in Biodiversity. Innovative education and new skills to increase engagement in Science.' with the project number 2016-1-BE02-KA202-017356.

Χρήσιμες πληροφορίες: Η περίληψη αποτελεσμάτων έργου και άλλα δεδομένα βρίσκονται στην πλατφόρμα ERASMUS +:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-BE02-KA202-017356