Υπηρεσίες

Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Βουτών
Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Βουτών, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS
Φιλοξενία Εικονικών Εξυπηρετητών – Κέντρο Δεδομένων Κνωσσού
Η Υπηρεσία Φιλοξενίας Εικονικών Εξυπηρετητών του Κέντρου Δεδομένων Κνωσσού, παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS
Εικονικές Μηχανές - Virtual Machines (IaaS)
Φιλοξενία εικονικών εξυπηρετητών στο Κέντρο Δεδομένων Κνωσού
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Web Hosting
Φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων χρηστών, μονάδων και δράσεων
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Θυρίδες και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ηλεκτρονικά Μαθήματα
Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Ηλεκτρονικά μαθήματα ελεύθερα διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό
Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση
Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία
Ονομαστικός Κατάλογος
Εγγραφή στον Ονομαστικό Τηλεφωνικό Κατάλογο
Τηλεφωνία
Ενεργοποίηση ή μεταβολή τηλεφωνικών υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Ενεργοποίηση ή μεταβολή εφαρμογών ηλεκτρονικής γραμματείας
Φωνητικό Ταχυδρομείο
Ενεργοποίηση ή μεταβολή υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου
Βίντεο Υπηρεσίες
Βίντεο κατ' απαίτηση και μονόδρομη ζωντανή τηλε-μετάδοση
Σύνδεση μέσω πρίζας δικτύου
Η υπηρεσία σύνδεσης μέσω υφιστάμενης παροχής δομημένης καλωδίωσης παρέχει στους χρήστες μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων του ιδρύματος.
Ασύρματη Πρόσβαση
Σύνδεση στο δίκτυο μέσω των κεντρικά υποστηριζόμενων υποδομών ασύρματης πρόσβασης
Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)
Απομακρυσμένη πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου