Δικτυακές

Ασύρματη Πρόσβαση

Σύνδεση στο δίκτυο μέσω των κεντρικά υποστηριζόμενων υποδομών ασύρματης πρόσβασης

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)

Απομακρυσμένη πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου