1. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Android σε αρχείο pdf.

2. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό iOS (iPhone, iPad) σε αρχείο pdf.

3. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Windows 10 σε αρχείο pdf.

4. Οδηγίες για το πρωτόκολλο IKEv2 σε λειτουργικό MACOS (μορφή PDF)

5. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από Ubuntu

6. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από Windows 7

7. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 7 σε αρχείο pdf (Φοιτητικές κατοικίες Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και Ξενία)

8. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 10 σε αρχείο pdf (Φοιτητικές κατοικίες Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και Ξενία)

9. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MS Windows 10 σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

10. Οδηγίες για την σύνδεση από λειτουργικό MACOS με χρήση του πρωτοκόλλου IKEv2 σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

11. Οδηγίες για την σύνδεση VPN από λειτουργικό Android σε αρχείο pdf (Χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας Εικονικού Δικτύου για το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης).

1. Συστάσεις αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

2. Πολιτική του Πανεπιστημίου για την Ηλεκτρονική Μάθηση

3. Σύντομες Οδηγίες Διδάσκοντα

4. Οδηγίες για Περιορισμό Πρόσβασης σε μάθημα

5. Εισαγωγικό Εγχειρίδιο στη Διαχείριση Ομάδων

6. Βίντεο με οδηγίες για την ανάθεση εργασίας

7. Οδηγίες για την εισαγωγή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών από αρχείο word

8. Οδηγίες υποβολής εργασίας (για φοιτητές)

9. Βιντεοσκόπηση με τη χρήση του zoom client for meetings

10. Βιντεοσκόπηση με τη χρήση του λογισμικού OBS

11. Ανάρτηση αρχείων βίντεο στην πλατφόρμα elearn

Χρήση του λογισμικού turnitin για τον έλεγχο λογοκλοπής

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει το λογισμικό turnitin για την ανίχνευση λογοκλοπής. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα https://elearn.uoc.gr. Οι διδάσκοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για τις δραστηριότητες "Ανάθεση εργασίας" και "Εργαστήριο". Οδηγίες για τη χρήση του turnitin στην πλατφόρμα moodle μπορείτε να βρείτε εδώ.